Modlitwa Polaka

Jak czytam takie coś („Czuję się Polakiem i dlatego zawiadomiłem policję.„), to jakoś od razu nasuwa mi się pamiętna „Modlitwa Polaka” z „Dnia Świra„…

Gdy wieczorne zgasną zorze,
Zanim głowę do snu złożę
Modlitwę moją zanoszę
Bogu Ojcu i Synowi
Dopierdol sąsiadowi!
Dla siebie o nic nie wnoszę
Tylko jemu dosrajcie proszę
Kto ja jestem?
Polak mały, mały zawistny i podły
Jaki znak mój?
Krwawe gały

O to wnoszę moje modły do Boga, Marii, Syna
Zniszczcie tego skurwysyna!
Mego rodaka, sąsiada
Tego wroga, tego gada
Żeby mu okradli garaż
Żeby go zdradzała stara
Żeby mu spalili sklep
Żeby dostał cegłą w łeb
Żeby mu się córka z czarnym
I żeby miał w ogóle marnie
Żeby miał AIDSa i raka
Oto modlitwa Polaka!

Co da się zrobić w Firefoxie

Co da się zrobić w FirefoxieJeżeli chciałbyś czytać wiadomości z portalu gazeta.pl w nieco bardziej „gazetowej” formie (jak na ilustracji obok) i korzystasz z Firefoxa, możesz wykorzystać jego – standardową w przeglądarkach – możliwość podłożenia arkusza stylów (CSS) użytkownika oraz specyficzne możliwości Firefoxa – renderowanie tekstu w kolumnach i przypisywanie CSSa tylko do konkretnej domeny.

Pobierz plik userContent.css i zapisz go w podkatalogu Chrome swojego profilu. W Windows XP ma on mniej więcej ścieżkę C:/Documents and Settings/LOGIN/Dane aplikacji/Mozilla/Firefox/Profiles/7crhdw2r.default/chrome, gdzie LOGIN to Twój login, a 7crhdw2r.default to katalog z profilem (Firefox generuje jego nazwę losowo). Przestartuj przeglądarkę i odwiedź jeden z artykułów na portalu gazeta.pl 🙂

Samo-PiS

Znalazłem gdzieś na sieci 🙂

Ciekawe, kiedy pozdejmują te artykuły ze swojej strony 😀

www.pis.org.pl/article.php?id=1013
“26.11.2001 Andrzej Lepper to marny watażka

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Ujazdowski powiedział we Wrocławiu, że Andrzej Lepper to marny watażka, który demoluje państwo polskie i trzeba go jak najszybciej zatrzymać.

“Mam nadzieję, że koalicja SLD-PSL zrozumie, że kiedy przestanie cenić własny interes i wygodę, problem Leppera szybko zniknie” – dodał. Według Ujazdowskiego, to, co robi Andrzej Lepper, to “obraza polskiego parlamentu” i “efekt zbyt wielkiej miłości własnej”.

www.pis.org.pl/article.php?id=1015
23.11.2001 | Aktualności

Rosyjskie kontakty Leppera

http://www.pis.org.pl/article.php?id=1017
“Lech Kaczyński: Uważam, że pan Andrzej Lepper w ogóle nie powinien zostać wybrany wicemarszałkiem. Jego wybór był swoistą demonstracją lekceważenia prawa, ze strony mającego decydujący głos SLD. Podobnie było ze znacznie niższymi awansami pani Hojarskiej i pana Łyżwińskiego. Myślę, że dla tej części społeczeństwa, która orientuje się mniej więcej w mechanizmach polityki, był to zupełnie jasny sygnał. Prawo w tej chwili to wola SLD.”

www.pis.org.pl/article.php?id=2903
Wiesław Walendziak: Wydaje mi się, że w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie tych najbliższych miesięcy uda nam się zarysować realną alternatywę, bo koniec końców ludzie muszą sobie zadać pytanie: chcemy naprawdę, żeby naszymi sprawami, finansami publicznymi np. rządził lub współrządził Andrzej Lepper we współdziałaniu z Sojuszem Lewicy Demokratycznej? Więc my gwarantujemy: Leszek Miller być może Andrzeja Leppera zaprosi do współrządzenia Polską, Prawo i Sprawiedliwość Andrzeja Leppera do współrządzenie Polską nie zaprosi i taką gwarancję wyborcom wszystkim niezależnie od sympatii politycznych dajemy.

www.pis.org.pl/article.php?id=3350
“Jeśli o postawieniu człowieka przed Trybunałem mówi ktoś, kto wielokrotnie stawał przed sądem i ciążą na nim wyroki, to ja nie chcę mieć takiego porządku prawnego i takiego nauczyciela moralności, takiego czyściciela życia publicznego” – powiedział Wassermann (o Andrzeju Lepperze)

www.pis.org.pl/article.php?id=3522
Ziobro: “Istnieje układ między Samoobroną a SLD, istnieje układ obrony korupcji i skorumpowanych urzędników, obrony tych, którzy składają fałszywe zeznania, obrony tych, którzy fałszują dokumenty, i tych, którzy mataczą”

Andrzej Lepper, kiedy tylko może, wszem i wobec oświadcza, że rozliczy tych, którzy byli i są u władzy i którzy dopuszczali się przestępstw. Wczoraj bardzo czytelnie Lepper stanął w obronie skorumpowanych urzędników, pokazał, że czyny nie idą w parze ze słowami, jaki jest rozziew i rozdźwięk między tym, co mówi, a tym, co chce robić w przyszłości. Obrona trzęsawiska jest w interesie tak Leszka Millera, jak i Andrzeja Leppera”

http://www.pis.org.pl/article.php?id=3581
“Katarzyna Kolenda-Zaleska: A jak zatrzymać Andrzeja Leppera? Mają państwo pomysl na to, jak zatrzymać ten marsz po władzę?

Ludwik Dorn: Pomysł tutaj jest bardzo prosty i sądzę, że swoją część roboty w znacznej mierze, poza np. intensyfikacją kampanii, robimy. Trzeba realnie na konkretach pokazywać program polityczny i bieżące działania włączające się w ochronę sfery społecznej i socjalnej. Bez tego nie ma co marzyć o tym, aby powstrzymać marsz Andrzeja Leppera do władzy. (…)”

Tuning Freevo: display feedback when manually seeking

There is a nice feature in Freevo that allows one to seek the currently playing movie to any given position. One just needs to press 0 on the remote control, then enter to which minute of the movie they wish to jump and press enter. For instance, pressing 0,6,0,ENTER would fast forward the movie to the first hour. Unfortunatelly, there is no visual feedback while pressing these keys. I thought it would be nice to see „Seek to:” in mplayer’s OSD when first pressed 0 and then see „Seek to: 6”, „Seek to: 60” while pressing next buttons.

I managed to do it in this way (source code editing necessary):

1. Went to the /usr/lib/python2.4/site-packages/freevo/video/plugins directory.

2. Opened up the mplayer.py file in text editor.

3. Found a line saying: def eventhandler(self, event, menuw=None):

4. Ten lines below def eventhandler there is a line saying:

if event == VIDEO_MANUAL_SEEK:

5. After that line there is

rc.set_context('input')

just add that line:

self.app.write('osd_show_text "seek to: "\n')

below the rc.set_context line (self.app.write should be left aligned with tabs the same way rc.set_context is).

6. Further in the file there is a line saying:

self.seek = self.seek * 10 + int(event)

just add the line:

self.app.write('osd_show_text "seek to: ' + str(self.seek) + '"\n')

below the self.seek line (self.app.write should be left aligned with tabs the same way self.seek is).

7. Saved the file, restarted Freevo and voila!, it’s almost working (I don’t know how to make it not disappear after a second, but it does give visual feedback).

Tuning Freevo: subtitle and audio language switch

I decided that posts in the Freevo category will be published in English so the target audience can be wider.

Freevo is a HTPC (Home Theatre Personal Computer) overlay for some of the most common Linux multimedia applications (mplayer, xine, etc). It is visually and functionally similar to the Microsoft’s Windows XP Media Centre. I have made a PC box of some old components that where scattered arround in my cellar, installed Ubuntu Linux there, tweaked A LOT to make it work with things like TV-OUT and remote control and finally installed and configured Freevo. It allows me to watch virtually any kind of movies (DVD, DIVX, XVID, MKV, WMA, MPEG, etc.), play a collection of my MP3 files, browse my photographs and much more. Thanks to a huge hard drive (250GB) I could put practically whole multimedia content on the box.

In my first post I would like to give You some tips and tricks to enable features that aren’t normally available in Freevo (as of version 1.5.4).

O.K., let’s get going 🙂 The very first thing that I didn’t like about Freevo was it’s unability to select different subtitles using my remote. It was especially annoying when watching MVK movies that have some subtitles (eg. English and French) encoded inside the video file. Mplayer or Freevo automatically selects embedded subtitles and ignores the fact that there also exists a specially prepared Movie_title.txt file with Polish (my native tongue 😉 ) subtitles.

So what needs to be done to fix that problem is this:

1. Make sure You have some remote control button configured and not used for anything in video context. Open up /etc/freevo/lircrc file and one of the sections could be something like this:

begin  
prog=freevo  
button=subtitle  
config=SUBTITLE  
end

2. Open up /etc/freevo/local_conf.py file and seek for a line

# EVENTS['video']['1'] = Event(VIDEO_SEND_MPLAYER_CMD, arg='contrast -100')

I’ve added two lines below:

EVENTS['video']['SUBTITLE'] = Event(VIDEO_SEND_MPLAYER_CMD, arg='sub_select')  
EVENTS['video']['LANG'] = Event(VIDEO_SEND_MPLAYER_CMD, arg='switch_audio')

The first one makes the SUBTITLE button cycle through all available subtitles during the movie. The second line makes the LANG button cycle through different available versions of audio. I find it useful when watching DVDs where default language often is different than my native.

Yes, that is SOOO easy 🙂